Quy trình TTĐT&CTHSSV

29/09/2016 - Lượt xem: 1480

1. Quy trình tự đánh giá đào tạo

2. Quy trình kiểm tra quy chế đào tạo

3. Quy trình lấy ý kiến người học về giáo viên

4. Quy trình khen thưởng học sinh sinh viên

5. Quy trình kỷ luật học sinh sinh viên

6. Quy trình miễn giảm học phí

7. Quy trình xét học bổng khuyến khích học tập

8. Quy trình quản lý hồ sơ HSSV

 

Đăng bởi: Hoàng Thị Cúc