Mô tả công việc phòng Tài chính - Kế toán

10/10/2016 - Lượt xem: 627

1. Trưởng phòng

2. Kế toán vật tư - Thủ quỹ

3. Kế toán thanh toán

4. Kế toán thuế

Đăng bởi: Hoàng Thị Cúc