Mô tả công việc phòng Khoa học Công nghệ - Đối ngoại

10/10/2016 - Lượt xem: 809

1. Trưởng phòng

2. Phó Trưởng phòng

3. Chuyên viên - Phụ trách đối ngoại

4. Chuyên viên - Phụ trách Thư viện

5. Chuyên viên - Phụ trách Thư viện 

Đăng bởi: Hoàng Thị Cúc