Mô tả công việc phòng Tổ chức - Hành chính

10/10/2016 - Lượt xem: 532

1. Trưởng phòng

2. Chuyên viên - Phụ trách cán bộ, chế độ chính sách

3.Chuyên viên - Phụ trách Thi đua khen thưởng, văn phòng Đảng ủy

4. Chuyên viên - Phụ trách văn thư, lưu trữ

5. Nhân viên - Lái xe

Đăng bởi: Hoàng Thị Cúc