Tài liệu văn phòng Đảng ủy

30/09/2016 - Lượt xem: 494

1. Quy trình xét kết nạp, chuyển chính thức

2. Hồ sơ đề nghị viết, thẩm tra lý lịch

3. Hồ sơ kết nạp

3. Hướng dẫn thủ tục viết lý lịch

5. Hồ sơ chuyển chính thức

Đăng bởi: Hoàng Thị Cúc