Liên hệ

30/09/2016 - Lượt xem: 517

Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên
Tel: +84 211 3873910

Fax +84 211 3873910

Địa chỉ: Số 1 phố Chùa Cấm - Phường Trưng Nhị - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Email: iso@pci.edu.vn

Đăng bởi: Hoàng Thị Cúc